Instrumenten

Invoerlijst profiel (digitale checklist)

De school levert de gegevens digitaal aan voor haar eigen profiel. Deze gegevens worden aangevuld met door de school beschikbaar gestelde kengetallen.

Er is een lijst voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. De lijst kan worden ingevuld door alle scholen en locaties, inclusief locaties/scholen waarin extra ondersteuning wordt geboden, zoals het (voortgezet) special onderwijs en andere (tussen)voorzieningen.

 

Voorbeeld schoolondersteuningsprofiel PO

Nadat alle scholen van het swv het profiel hebben ingevuld, volgt een rapport per school. De school kan het rapport gebruiken voor schoolplan, schoolgids en verantwoording aan het eigen bestuur en de inspectie. De school kan verder in het rapport de eigen plannen en toelichtingen toevoegen.

so

Dashboard voor het swv of bestuur

Na afloop ontvangt het swv en/of het bestuur een databestand met alle gegevens van de eigen scholen. Dit is vorm gegeven in een digitaal dashboard. Het dashboard kan worden benut voor het opstellen van ondersteuningsplannen. Het dashboard heeft daarnaast diverse zoekfuncties om vraag en aanbod binnen het swv te koppelen.

Om het dashboard te kunnen gebruiken, moet u de (gratis) ‘tableau reader’ downloaden. Download tableau reader.

Vervolgens kunt u de gegevens en informatie inzien, analyseren en gebruiken.

Download een  demo van een dergelijk databestand.