Aan de slag……

Wat doen wij samen met u om tot een handig en eenvoudig profiel te komen op alle scholen?

Informeren

Wij voeren graag een gesprek met u, waarin wij met u kijken naar de mogelijkheden en wensen vanuit uw situatie:

• Welke scholen?
• Welke rapportages?
• Welke analyses?

Wanneer u het Q3-profiel wilt gaan gebruiken, bespreken wij met u het traject, de ondersteuning, de taakverdeling en de planning en leggen dat vast.

Inhoud Bepalen

Het Q3-profiel gaat uit van een standaard. Er zijn mogelijkheden om een eigen inkleuring te geven aan het profiel met eigen begrippen en aanvullingen.

Zo ontstaat een eigen maatprofiel. Wij bespreken dit met u vooraf.

Invullen Profiel

Scholen vullen tijdens het proces een digitale checklist in volgens een afgesproken procedure en tijdplanning. Het schoolteam kan het profiel samen invullen of u kunt kiezen het eerst door een voorbereidingsgroep of door de directie en interne deskundigen (intern begeleider, zorgcoördinator) in te laten vullen om dit vervolgens met het team te bespreken. De gegevens van de scholen worden digitaal verwerkt.

Rapportage

De school ontvangt haar Q3-profiel in de vorm van een rapport. De zelf ingevulde gegevens worden hierin teruggekoppeld en vergeleken met gegevens van andere scholen (benchmark). Het swv/bestuur ontvangt daarnaast materiaal voor een eigen rapportage. Het is vervolgens aan de school en het swv om de gegevens te analyseren en hieruit conclusies te trekken en ambities of plannen te formuleren. Indien gewenst kunnen wij voor u zorgen voor een analyse.

Het samenwerkingsverband/bestuur ontvangt uiteindelijk materiaal voor een eigen rapportage. Het is vervolgens aan de school en het samenwerkingsverband om de gegevens te analyseren en hieruit conclusies te trekken en ambities of plannen te formuleren.

Aan de slag met passend onderwijs

Auteurs: Cor Hoffmans  & Petra Heegsma, Wolters Kluwer 2012

Cor Hoffmans & Petra Heegsma - Aan de slag met passend onderwijsIn dit boekje wordt door Petra Heegsma en Cor Hoffmans het thema Passend onderwijs inhoudelijk uitgewerkt voor scholen, schoolleiders en bestuurders op basis van een analyse vanontwikkelingen in het onderwijs en het onderwijsbeleid. Het boekje biedt een agenda voor bestuurders en schoolleiders om de discussie over Passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband effectief te voeren. Het verbindt verder bestaande concepten van opbrengstgericht- en handelingsgericht werken met goed en passend onderwijs.

kinderen

Voorbeeld vragenlijst

Bekijk online de digitale vragenlijst.

Voorbeeld schoolrapport

Een voorbeeld van een schoolprofiel primair onderwijs. Download