HET Q3-PROFIEL WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET GEMAKKELIJK KAN...

Met het schoolondersteuningsprofiel (sop) van Q3 beschikt u over een instrument om op een eenvoudige manier uw profiel samen te stellen.

Eenvoud telt

Het profiel van Q3 slaat aan door eenvoud, slagkracht en maatwerk. Inmiddels maken bijna 3000 scholen gebruik van het Q3-profiel of hebben dit gepland. Weinig bureaucratie en geen dikke documenten die scholen moeten opstellen maar een eenvoudige en digitale checklist, die periodiek door scholen kan worden aangepast. Het Q3-profiel staat in dienst van de kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering van scholen.

Maatwerk mogelijk

Het Q3-profiel gaat uit van een standaard profiel. Vanuit deze standaard zijn er mogelijkheden om een eigen inkleuring te geven aan het profiel met eigen begrippen en aanvullingen.

Zo kan elk samenwerkingsverband (swv) en elk bestuur kiezen voor maatwerk. Het is ook mogelijk scholen te groeperen (bijvoorbeeld naar besturen, wijken, gemeenten).

Ondersteuning op basis van kennis en kwaliteit

In de Q3-groep werken 3 adviesbureaus samen: Hoffmans & Heegsma BV, Infotopics BV en Penna onderwijsadviseurs BV.

Deze partners brengen hun kwaliteiten in op de terreinen van kwaliteitszorg, passend onderwijs, opbrengstgericht werken, innovatie en informatiesystemen voor het primair, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Q3 staat voor kwaliteit

Partners hebben inmiddels een aantal jaren ervaring met de begeleiding van grote groepen scholen die gebruikmaken van het Q3-profiel. Niet alleen met het samenstellen van de profielen en rapportages maar ook met het checken van het realiteitsgehalte ervan door het uitvoeren van kwaliteitsaudits en het trainen van interne auditoren.

Ons motto is: keep it simple. Wij benutten gebruiksvriendelijke toepassingsmogelijkheden van geavanceerde (management-) informatiesystemen.

Samenwerkingsverbanden PO en VO op stoom

Het profiel van Q3 slaat aan door eenvoud, slagkracht en maatwerk. Inmiddels werken bijna 3000 scholen met de profielen of gaan dit de komende periode doen. Q3 heeft een versie voor het PO (inclusief SO) en het VO (inclusief VSO) beschikbaar.

 

passend onderwijs